Úvodní stránka | Program | Další zdroje
Home page | Programme | Other resources

Další zdroje a texty ke stažení
/other resources and documents to download

Texty ke stažení / documents to download

daly.zip [ 860 kB] Bakalářská práce Miroslava Syrovátky (účastníka letní školy) - překlad vybraných textů Hermana Dalyho.
Bibliografie.xls [34 kB] Některé zajímavé tituly k ekologické ekonomii. V Excelu.
Kennedy.pdf [1 088 kB] Margrit Kennedy: Peniaze bez úrokov a inflácie. (přeložil Mikuláš Hučko z anglického originálu na http://www.geldreform.de)
JAK.pdf [1 383 kB] Mark Anielsky: The JAK Members Bank (Sweden) - An assesment of Sweden´s No-Interest Bank. Připraveno pro Boba Williamse, předsedu Van City Capital Corp. v prosinci 2003.
Legum.pdf [87 kB] Margaret Legum: It doesn´t have to be like this - Global economics: a new way forward. Ukázka z knihy nakladatelství Wild Goose Publications, která vyšla v roce 2003.
SchumacherCollege.pdf [319 kB] Schumacher College - Program cyklu "Business & Sustainability" na rok 2004. Témata Corporate citizenship, From complexity to responsibility, Leadership and natural capitalism. Přednáší: Fritjof Capra, Amory Lovins, Simon Zadek a další.

Internetové odkazy / internet links

OIKOS Praha Mezinárodní studentská organizace působící na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Působí na VŠE Praha. Jejím cílem je doplňovat vzdělání studentů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Stránky Roye Daviese Odkazy na místní, bezúročné a alternativní měny, družstevní záložny a mikrokreditní systémy.
Madison Hours Alternativní měna, Madison, Wisconsin, USA.
Alternativní měnové systémy Články o alternativních měnových systémech, odkazy na stránky o alternativních měnových systémech.
ISEE The International Society for Ecological Economics. Usiluje o dorozumění mezi ekology a ekonomy a o integraci jejich myšlení do transdisciplinární vědy zaměřené na rozvoj a udržitelnost světa.
The E.F. Schumacher Society The E. F. Schumacher Society podněcuje praktické kroky vedoucí k revitalizaci komunit a k přechodu na ekonomicky a ekologicky udržitelnou společnost.
Archive for the history of economic thinking Stránky McMaster University. Obsahují abecedně texty velkého množství ekonomů a ekonomických myslitelů, včetně Smithe, Marxe, Milla, ale i Sismondiho a dalších.
New Econonomic Foundation Britské nezávislé výzkumné centrum, zaměřené na alternativní ekonomii. Řada textů ke stažení, s tématikou lokální ekonomiky, alternativního bankovnictví, problémů globalizace a další.
FEASTA Irské sdružení Feasta ma za cíl hledat cesty k trvale udržitelné ekonomice. Na svých stránkách má volně přístupnou aktualizovanou verzi knihy Richarda Douthwaitea "Short Circuit". Lze si objednat řadu dalších publikací. Aktuální informace o akcích včetně zajímavého každoročního dubnového festivalu/setkání v Dublinu (Convergence).
Ekologická daňová reforma Stránky Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy zaměřené na ekologickou daňovou reformu.
CEPA Centrum pre otázky miestného aktivizmu (Slovensko). CEPA přeložila řadů důležitých materiálů o mezinárodních organizacích typu Světová banka a další do slovenštiny. Mimo jiné i důležitý text Josefa Stiglitze o Mezinárodním měnovém fondu.
INAISE International Association of Investors in the Social Economy. Stránky mezinárodního sdružení etických bank; obsahuje stručné charakteristiky členských organizací.
FAIR TRADE ČR Stránky sdružení pro FairTrade - spravedlivý obchod - v ČR; obsahují informace a materiály o spravedlivém obchodě v češtině. Rozcestník na mezinárodní FairTrade organizace.
www.inaekonomika.sk Slovenský internetový portál zaměřený na lokální ekonomiku s řadou zajímavých článků o LETS, družstevnictví, alternativních bankách a další.
JAK Stránky švédské bezúročné banky JAK - základní informace ve švédštině a angličtině.
Ekobanken Švédská členská banka. Podporuje místní projekty. Informace ve švédštině a angličtině.
Grameen Bank Bangladéšská banka nejchudších z chudých.
CSR Europe Nezisková organizace podporující společenskou odpovědnost firem (corporate social responsibility - CSR).
Business Leaders Forum Fórum si klade za cíl být vzorem společensky zodpovědné řídící praxe v duchu řádného občanství podniku (Good Corporate Citizenship). Český zástupce v CSR Europe.
Shareholderaction Sdružení, jehož cílem je pomoci akcionářům ovlivňovat činnost firem směrem k větší sociální/ekologické odpovědnosti.
CERES Sdružení cca osmdesáti firem, které podepsaly etické desatero pro svoji činnost.
LETS Spousta informací o místních obchodních systémech v češtině. Rozcestník na další LETS linky.
Ekologická stopa Spočítejte si svoji ekologickou stopu! Kolik Zeměkoulí by lidi (s)potřebovali, kdyby se všichni chovali jako vy?
Rocky Mountain Institute Americká neziskovka podporující efektivní využívání přírodního, lidského a jiného kapitálu. Mnoho inspirativních řešení.

Tiskové zprávy / Press releases

20-04-04.pdf [151 kB] Tisková zpráva ze dne 20. dubna 2004. Informace o připravovaném kurzu, spuštění internetových stránek.
24-06-04.doc [49 kB] Tisková zpráva ze dne 24. června 2004. Pozvánka na letní školu. Přehled lektorů.
nahoru / top of the page