Úvodní stránka | Program | Další zdroje  

Program letní školy
 

Letní škola alternativ v ekonomii začala v sobotu 3. července 2004 a skončila v pátek 9. července 2004 odpoledne. Každý den letní školy byl rozdělen na dopolední - více teoretickou - část, a odpolední - více praktickou, aplikační - část. Účastníci se aktivně podíleli na zajišťování průběhu letní školy (zejmépomáhali v kuchyni a s úklidem). Večerní program byl přizpůsoben přáním účastníků.

Lektory letní školy byli (v abecedním pořadí):

 • Ing. Jan Brůha, M.A. – Centrum pro ekonomický výzkum a doktorandské studium (CERGE, pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd), Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze
 • Jaromír Hošek – První úvěrové družstvo Chotěboř
 • Igor Chýra – Pospolitosť pre harmonický život, Zaježová, Slovensko
 • RNDr. Naďa Johanisová - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity a Fakulta sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně
 • Ing. Jaroslav Klusák – Vysoká škola ekonomická, Praha; doktorand
 • Mgr. Petra Kušková – Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze
 • Reinhard Mader, EU.NET + TransFair, Německo
 • Ing. Jan Melichar – Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.
 • Mgr. Milan Ščasný - Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.
 • Šárka Špačková – Společnost pro FairTrade a rozvojové vzdělávání, Brno
 • Juraj Zamkovský - Centrum pre podporu miestneho aktivismu, Slovensko


Podrobný program

Sobota 3. 7. 1. den motto: Může za to za všechno ekonomie?
Dopoledne: Seznámení s cíli a strukturou letní školy. Seznámení účastníků. Organizační záležitosti.
Odpoledne: Strukturovaná diskuse k problémům kurzu. Současné problémy a díl odpovědnosti ležící na ekonomii. Co může ekonomie ovlivnit/řešit, co je důsledkem současného ekonomického vnímání.
Lektorka: Naďa Johanisová.
Výlet do arboreta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (Křtiny, pěšky).
Neděle 4. 7. 2. den motto: Nabízí současná ekonomie nějaká řešení?

Dopoledne: Environmentální ekonomie. Hlavní představitelé, vývoj a hlavní řešené okruhy – na co se zaměřuje, odkud čerpá, předpoklady, koncová řešení vs. řešení zdrojů problémů, ekonomické nástroje ochrany přírody; ekonomický růst, diskontování.
Lektor: Jan Brůha.

Environmentální ekonomie - Úvod a obecné principy [PPT 88 kB]

Teoretické a praktické aspekty diskontování [PPT 56 kB]

Neoklasická perspektiva ekonomického růstu [PPT 67 kB]

Odpoledne: Oceňování netržních statků - externality - mimotržní metody oceňování; cost-benefit analysis; hra - obchodování s emisními povoleními.
Lektoři: Jan Melichar, Jaroslav Klusák, Jaroslav Prchal.
Pondělí 5. 7. 3. den motto: Na čem stojí soudobá ekonomie?
Dopoledne: Skryté predpoklady ekonomické teorie. Historie vývoje ekonomického myšlení s durazem na přehled nejvýznamejších kritiku hlavního proudu ekonomického myšlení.
Lektorka: Naďa Johanisová.

Odpoledne: Ekonomické indikátory konvenční a alternativní. Ekologická stopa.
Lektoři: Milan ščasný, Petra Kušková.

Indikátory ekonomického výkonu: standardní vs. alternaivní (?) [PPT 518 kB]

Ekologická stopa [PPT 3 877 kB]

Úterý 6. 7. 4. den motto: Pohledy z různých úhlů...

Dopoledne: Ekologická ekonomie - přehled různých přístupů. Silná versus slabá udržitelnost, vývoj, hlavní predstavitelé ekologické ekonomie. Vybrané pojmy ekologické ekonomie.
Lektorka: Hana Foltýnová.

Ekologická ekonomie - o co jde? [PPT 256 kB]
Ekologická ekonomie - principy, oblasti, řešení [PPT 299 kB]

Odpoledne: Výlet do jeskyní Moravského krasu (autobusem, Sloupsko-Šošůvské jeskyně).
Středa 7. 7. 5. den motto: Volný obchod – volnost pro koho?
Dopoledne: Světový obchod, Fair Trade. Kritika mezinárodních institucí.
Lektoři: Reinhard Mader, Juraj Zamkovský.

Odpoledne: Rešení problému spojených s volným pohybem zboží a kapitálu

2 pracovní skupiny:

 • Fair Trade
 • Reforma a kontrola mezinárodních financních institucí


Lektoři: Reinhard Mader, Juraj Zamkovský, Šárka Špačková.

Obchod v kontexte ekonomickej globalizácie [PPT 4 972 kB]

Čtvrtek 8. 7. 6. den motto: Jak podnikat ve prospěch druhých?
Dopoledne: Etické a demokratické podnikání.
Lektorka: Naďa Johanisová - vstupy Jaromír Hošek, Igor Chýra.

Odpoledne: Příklady z praxe. Fungující kampelička (První úvěrové družstvo Chotěboř), LETS systém (Zaježová).
Lektoři: Jaromír Hošek, Igor Chýra.

Obrana družstevních záložen [PDF 77 kB]

Pátek 9. 7. 7. den motto: Kde začít?
Dopoledne: Shrnutí kurzu. Prostor pro diskusi na téma dle zájmu.
Lektorka: Naďa Johanisová.
Odpoledne: Diskuse k dalším akcím, budou-li nějaké, náměty, zpětná vazba.
Lektoři: Stanislav Kutáček, Hana Foltýnová

Sobota 10. 7.
Neděle 11. 7.

8. - 9. den Jestli chcete, zůstaňte!
Místní aktivity o.s. Horní mlýn - obnova trešnového sadu v Habrůvce a další.

Program ke stažení
Verze pro tisk [PDF 85 kB]

nahoru