Úvodní stránka | Program | Další zdroje  

Horní mlýn


Letní škola proběhla v bývalém mlýně ve Křtinách. Křtiny najdete na mapě asi 20 km severně od Brna, na okraji Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Jsou známé svým kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který projektoval slavný architekt Santini. Ve Křtinách je též oblíbené koupaliště - shodou okolností přímo v sousedství mlýna. Podrobnější informace o Křtinách naleznete na www.krtiny.cz.

Od roku 2002 v bývalém mlýně pořádá občanské sdružení Horní mlýn různé akce pro veřejnost. Nejvydařenější bylo "Stavění ze slámy X.", které proběhlo na podzim 2003 a souviselo - jak jinak - s rekonstrukcí domu. Během uplynulých dvou let dále proběhly tábory pro maminky s dětmi, úspěšný seminář o (ne)očkování dětí, vysazování stromů do třešňové aleje, kurs neolitických keramických technik a další. Stále probíhají víkendovky věnované obnově starého třešňového sadu v nedaleké Habrůvce. Více informací o občanském sdružření Horní mlýn a jeho aktivitách je na internetových stránkách www.sweb.cz/hornimlyn.

Fotka bývalého mlýna ve Křtinách